Title: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. | Back
Publisher: Wroclaw : Pa´nstwowe Wydawn. Naukowe, 1962-1989.
Description: 176 v. ; 25 cm.
9-185.
Series: Acta Universitatis Wratislaviensis

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: K 0.1 B8443 P

Copy Number: 1

Library Has: v. 9
v. 11-12
v. 14-16
v. 19
v. 21-22
v. 24-26
v. 28
v. 30-43
v. 45-48
v. 50-53
v. 55
v. 60
v. 251

================================================================================

Title: Aktywno´s´c ekonomiczna ludno´sci Polski. | Back
Publisher: Warszawa : Glówny Urzad Statystyczny,
Description: v. : ill. ; 30 cm.
Began in May 1992.
Series: Informacje i opracowania statystyczne

Location: Memorial Library Stacks Oversize Shelving

Call Number: HD5797.7 A17

Copy Number: 1

Library Has: 1993:sierp.-listop.
1994:luty-listop.
1995:luty-sierp.
1996:luty-sierp.
1997:luty-listop.
1999:luty

================================================================================

Title: Analecta : studia i materialy z dziejów nauki / Instytut | Back
Historii Nauki, O´swiaty i Techniki PAN.
Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IHNOIT PAN, 1992-
Description: v. : ill. ; 25 cm.
Nr. 1- = t. 1, z. 1-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP A5314 A1 W2955

Copy Number: 1

Library Has: rok 1, zes. 2 (1992)
rok 2 - rok 7 (no. 3-14) (1993 - 1998)
rok 8, zes. 1-2 (no. 15-16) (1999)

Supplements: rok. 5, no. 1 (no. 9) (1996)

================================================================================

Title: Arka. | Back
Publisher: Kraków : Arka Press,
Description: v. ; 24 cm.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP A721 A1 K895

Copy Number: 1

Library Has: nr. 25 - nr. 29 (1989 - 1990)
nr. 30
nr. 33, pt. 3 (1991)
nr. 34, pt. 4-5 (1991)
nr. 43 - nr. 48 (1993)
nr.49-53/54=1994:no.1-5/6
nr.55-57=1995:no.1-3
nr.58/59=1996:no.1/2

================================================================================

Title: Ateneum. | Back
Publisher: Warszawa : [W. Spasowicz,
Description: v. : ill., col. maps ; 25 cm.
Began in 1876; ceased in 1901.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP A8662

Copy Number: 1

Library Has: t. 1-2 (1876 - 1877)
t. 4 (1876)
t. 9-11 (1878)
t. 13-15 (1879)
t. 17-20 (1880)
t. 25-27 (1882)
t. 29-36 (1883 - 1884)
t. 41-44 (1886)
t. 49-56 (1888 - 1889)
t. 61-62 (1891)
t. 77 (1895)
t. 79 (1895)
t. 81-88 (1896 - 1897)
t. 90-94 (1898 - 1899)
t. 91-100 (1900)
t. 101 (1901)


Title: Bezrobocie rejestrowane w Polsce = Registered unemployment | Back
in Poland.
Publisher: Warszawa : Glówny Urzad Statystyczny,
Description: v. ; 30 cm.
1.-4. kv. 1993-
Series: Informacje i opracowania statystyczne

Location: Memorial Library Stacks Oversize Shelving

Call Number: HD5797.7 A187

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1993 - (year) 1995
1996:I-I/IV kwartal
1997:I-I/II kwartal
1997:I/IV kwartal
1999:I/II-I/IV kwartal
2000:1

================================================================================

Title: Droga. | Back
Publisher: [Warszawa : s.n.,
Description: v. ; 25 cm.
Published 1923-1937?

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP D783

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1923, no. 3-10
(year) 1927, no. 1-3
(year) 1928, no. 1-2
(year) 1929, no. 7-8
(year) 1930, no. 10
(year) 1930, no. 12
(year) 1931, no. 4-6
(year) 1931, no. 9
(year) 1932, no. 2
(year) 1932, no. 9
(year) 1933, no. 2
(year) 1933, no. 10-11
(year) 1934, no. 6
(year) 1935, no. 1
(year) 1936, no. 1
(year) 1936, no. 4
(year) 1936, no. 6

================================================================================

Title: Filologia polska. | Back
Publisher: Toru´n : Uniwersytet M. Kopernika,
Description: v. : ill. 24 cm.
Began with v. 1 in 1959.
Series: <9>: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w
Toruniu. Nauki humanistyczno-spoleczne
10- : Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki
humanistyczno-spoleczne,
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu.
Nauki humanistyczno-spoleczne.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki
humanistyczno-spoleczne.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: PG6014 T57

Copy Number: 1

Library Has: (Roman no.) 1-30 (1959 - 1987)
(Roman no.) 31-51 (1989 - 1998)
(Roman no.) 53 (1999)

================================================================================

Title: Gospodarka narodowa. | Back
Publisher: Warszawa : Instytut Gospodarki Narodowej, 1990-
Description: v. ; 30 cm.
R. 1, 1 (stycz. 1990)-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP G675

Copy Number: 1

Library Has: rok 1 (no.) 1-12) (1990)
rok 2, no.) 3-12 (no.) 15-24) (1991:)
rok 3 - rok 7 (no.) 25-86) (1992 - 1998)
1999:no. 1/2-11/12=no.94-101
2000:no.1/2-4=no.102-104

Supplements: (no.) 86 (1998)

================================================================================

Title: Gospodarka planowa. | Back
Publisher: Warszawa : [s.n.], -1989.
Description: 44 v. ; 30 cm.
-r. 44, 10-12 (pa´zdz.-listop.-grudz. 1989).
Began in 1946.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP G676

Copy Number: 1

Library Has: rok 2, nr. 16 (1947)
rok 3, nr. 9 (1948)
rok 3, nr. 11 (1948)
rok 4 - rok 5 (1949 - 1950)
rok 6, nr. 3 (1951)
rok 6, nr. 5-9 (1951)
rok 6, nr. 11-12 (1951)
rok 7 - rok 11 (1952 - 1956)
rok 12, nr. 1-11 (1957)
rok 13 - rok 34 (1958 - 1979)
rok 35, nr. 1-4 (1980)
rok 35, nr. 6-12 (1980)
rok 36 - rok 42 (1981 - 1987)
rok 43 - rok 44 (1988 - 1989)

================================================================================

Title: Literatura. | Back
Publisher: Warszawa : Prasa-Ksiazka-Ruch,
Description: v. : ill. ; 33 cm.
Began in Oct. 1972.

Location: Memorial Library Stacks Oversize Shelving

Call Number: AP L7775 W

Copy Number: 1

Notes: Size varies. Check both regular and oversize shelving.

Library Has: [nr.] 4-7 (1983:)
Rok 2 ([nr.] 8-15) (1983:)
Rok 3 - Rok 11 ([nr.] 16-123) (1984 - 1992)
Rok 12, [nr.] 1 ([nr.] 124) (1993:)
[nr.] 125 (1995:)
(year) 1996 - (year) 1997 ([nr.] 126-149)
no.150-161=1998:no.1-12
no.162-173=1999:no.1-12
no.174-175=2000:no.1-2

================================================================================

Title: Malopolskie studia historyczne / Polskie Towarzystwo | Back
Historyczne, Oddzialy w Kielcach, Krakowie, Nowym Saczu,
Przemy´slu, Rzeszowie i Sandomierzu.
Publisher: Kraków : Pa´nstwowe Wydawn. Naukowe, Oddz. w Krakowie,
-1966.
Description: v. : ill. ; 25 cm.
-r. 9, zesz. 3/4. = -34/35.
Began with r. 1, zesz. 1, published in 1958.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP M2396

Copy Number: 1

Library Has: (v.) 1-9 (1958 - 1966)

================================================================================

Title: NaGlos : pismo po´swiecone literaturze oraz innym sztukom. | Back
Publisher: Bielsko Biala : Centaur S.A., 1990-
Description: v. : ill. ; 21 cm.
No. 1 (stycz. 1990)- = 26-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP N152 A1 B587

Copy Number: 1

Library Has: no.1=no.26(1990)
no.3-5=no.29-30(1991)
no.6-8=no.31-33(1992)
no.9/10-12=no.34/35-37(1993)
no.13-17=no.38-42(1994)
no.18/19-21=no.43/44-46(1995)
no.22-25=no.47-50(1996)
no.26-28=no.51-53(1997)

================================================================================

Title: Nauki polityczne. | Back
Publisher: Wroclaw : Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego, 1990-1992.
Description: 17 v. ; 24 cm.
35-51.
Series: Acta Universitatis Wratislaviensis

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP B8423 UN59 Nap

Copy Number: 1

Library Has: (no.) 35-43
(no.) 45-49
================================================================================

Title: Niepodleglo´s´c. | Back
Publisher: W Warszawie : Instytut Badania Najnowszej Historii
Polski, 1929-
Description: illus. 22-26 cm.
t. 1-20, no.1, pa´zdz. 1929-wrzes./pa´zdz. 1939; [n.s.] t.
1- 1948-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP N675

Copy Number: 1

Library Has: t. 1 (1929/1930)
t. 2 ((no.) 3-4) (1930)
(new ser.):t. 1-30 (1948 - 1999)

================================================================================

Title: Nowe prawo : organ Ministerstwa Sprawiedliwo´sci i | Back
Generalnej Prokuratury R.P.
Publisher: Warszawa : Ministerstwo, 1950-
Description: v. ; 24 cm.
Rok 6, nr 10 (pa´zdz. 1950)- = 60-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP N9472 P918

Copy Number: 1

Library Has: rok 27 - rok 33 (nr. 307-378) (1972 - 1977)
rok 44, nr. 2-6 (nr. 488-492) (1988:)
rok 44, nr. 9 (nr. 495) (1988:)
rok 45, nr. 1 (nr. 499) (1989:)
rok 45, nr. 4 (nr. 502) (1989:)
rok 46 (nr. 511-522) (1990)
rok 47, nr. 1-6 (nr. 523-528) (1991:)

================================================================================

Title: Polityka. | Back
Publisher: Warszawa : Wydawn. Prasowe "Polityka", [1957-
Description: v. : ill. ; 29-56 cm.
R. 1, nr. 1 (27.2-5.3 1957)-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP P77198 A1 W2955

Copy Number: 1

Notes: Supplements accompany some issues. Current issues in
Periodicals Room

Library Has: (year) 1995, nr. 41-52 ([no.] 2006-2017) (1995: - )
(year) 1997 - (year) 1999 ([no.] 2018-2225)
(year) 2000, nr. 1-35 ([no.] 2226-2260) (2000: - )
2000:no.36-47,49(Sep. 2-Dec. 2)=no.2261-2272,2274

================================================================================

Title: Polskie tablice trwania zycia / Glowny urzad statystyczny. | Back
Publisher: Warszawa : Glowny urzad statystyczny,
Description: v. : ill. ; 24 cm.
Series: Statystyka polski

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: HB3608.7 A3 M54

Copy Number: 1

Notes: Size varies. Check both regular and oversize shelving.

Library Has: (year) 1975/1976
(year) 1980/1981
(year) 1985/1986
(year) 1990/1991
(year) 1995/1996

================================================================================

Title: Prace geograficzne. | Back
Publisher: Wroclaw, Zaklad Narodowy im. Ossoli´nskich.
Description: v. ill. 24 cm.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving
17:Maps copy1 Temporarily Shelved at Memorial Library
North Stacks Flat Shelving

Call Number: G23 P615

Copy Number: 1

Library Has: nr. 1-3 (1954)
nr. 5-15 (1956 - 1958)
nr. 17-95 (1959 - 1972)
nr. 97-118 (1973 - 1977)
nr. 120 (1976)
nr. 122-123 (1976 - 1977)
================================================================================

Title: Prace Komisji Historycznej / Polska Akademia Nauk. Oddzial | Back
w Krakowie.
Publisher: Wroclaw : Zaklad Narodowy Imienia Ossoli´nskich, 1985-
Description: v. : ill.; 25 cm.
Nr. 46-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AS262 P66

Copy Number: 1

Library Has: nr. 46-52 (1985 - 1988)

================================================================================

Title: Przeglad sadowy. | Back
Publisher: Warszawa : Wydawn. Prawnicze, 1991-
Description: v. ; 21 cm.
Lip.-sierp. 1991-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP P972 S1266

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1991
(year) 1992, [nr.] 2-3 (1992:Luty - Mar.)
(year) 1992, [nr.] 5/6 (1992:Maj - Czer.)
(year) 1992, [nr.] 11/12
(year) 1993 - (year) 1996
(year) 1997, [nr.] 1-6 ()
(year) 1998
1997:no.7/8,10-11/12

Supplements: Beginning with 1994 many nr's include supplement titled:
Wkladka do Przegladu Sadowego

================================================================================

Title: Ruch literacki. | Back
Publisher: Kraków : Pa´nstwowe Wydawn. Naukowe, Oddzial w Krakowie,
[1960-
Description: v. ; 25 cm.
1-2 (lip.-pa´zdz. 1960)-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP R8991

Copy Number: 1

Notes: Current issues in Periodicals Room

Library Has: rok 1 - rok 21 ([whole no.] 1-123) (1960 - 1980)
rok 22, zesz. 1-3 ([whole no.] 124-126) (1981:)
rok 22, zesz. 6 ([whole no.] 129) (1981:)
rok 23 - rok 40 ([whole no.] 130-237) (1982 - 1999)
v.41:no.1-4=no.238-241(2000)

================================================================================

Title: Studies on the developing countries / Polish Academy of | Back
Sciences, Committee for Studies on Asia, Africa and
Latin America.
Publisher: Wroclaw : Zaklad Narodowy im Ossoli´nskich, 1987-
Description: v. ; 24 cm.
No. 1 (1987)-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP S934 O442

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1987, no. 2-4
(year) 1988, no. 1-4

================================================================================

Title: Wyniki spisu rolniczego. | Back
Publisher: Warszawa : Glówny Urzad Statystyczny,
Description: v. ; 24 cm.
Series: <1977->: Statystyka Polski
<1987->: Statystyka Polski. Seria Materialy statystyczne
<1991->: Materialy i opracowania statystyczne
Statystyka Polski (Warsaw, Poland : 1973)
Statystyka Polski. Seria Materialy statystyczne.
Materialy i opracowania statystyczne

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: S469 P7 W92

Copy Number: 1

Notes: Size varies. Check both regular and oversize shelving.

Library Has: (year) 1978-1985
(year) 1986, (no.) (1-2)
(year) 1987, (no.) (1-3)
(year) 1988, (no.) (1)
(year) 1989, (no.) (1)
(year) 1991-1993
(year) 1995
(year) 1997

================================================================================

Title: Zdanie. | Back
Publisher: [Kraków : Krakowskie wydawnictwo prasowe,
Description: v. : ill. ; 29 cm.
Began in 1982?

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP Z385

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1983 - (year) 1986
(year) 1987, no. 1-11
(year) 1988 - (year) 1989
(year) 1990, no. 1-2/3

================================================================================

Title: Zeszyt naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola | Back
Adamieckiego w Katowicach.
Publisher: Katowice : [Akademia], 1974-
Description: v. : ill. ; 25 cm.
Nr 4/74- = 52-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP K216 W997 Z

Copy Number: 1

Library Has: no. 52 (1974)
no. 58-61 (1975)

================================================================================

Title: Archiv orientální : journal of the Czechoslovak Oriental | Back
Institute, Prague.
Publisher: Praha : Orientální ústav, [1929-
Description: v. ; 26 cm.
Vol. 1, no. 1 (Mar. 1929)-
Ceased with v. 13, in 1942.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP A67226

Copy Number: 1

Library Has: v. 1 - v. 13 (1929 - 1942)

================================================================================

Title: Bibliografický katalog CSSR. Ceské knihy = | Back
Bibliograficheskii katalog. Cheshskie knigi =
Bibliographical catalogue. Czech books.
Publisher: Praha : Státní knihovna CSSR, Národní knihovna v Praze,
1960-1989.
Description: v. ; 22-23 cm.
1960, ses. 29 (23.8.1960)-1989, 12.

Location: Memorial Library East European Studies, Room 212

Call Number: Z2131 C437

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1960, ses. 29-52 (1960: - )
(year) 1961 - (year) 1962
(year) 1967, ses. 1-20 (1967: - )
(year) 1967, ses. 22-38 (1967: - )
(year) 1967, ses. 40-52 (1967: - )
(year) 1968 - (year) 1975
(year) 1976 - (year) 1989

Supplements: (year) 1982

Indexes: (year) 1960-1962
(year) 1967-1988

================================================================================

Title: Ceská národní bibliografie. Knihy = Czech national | Back
bibliography. Books.
Publisher: V Praze : Národní knihovna v Praze, 1994-
Description: v. ; 21 cm.
1994/1-4 (dub. 1994)-

Location: Memorial Library East European Studies, Room 212

Call Number: Z2131 C439

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1994
(year) 1995, sesit 1-6
(year) 1995, sesit 7-12 (1995:)
(year) 1996 - (year) 1997
(year) 1998, sesit 1-5 (1998:)
(year) 1998, sesit 7-12 (1998:)
(year) 1999, sesit 1-12 (1999:)

================================================================================

Title: Czechoslovak and Central European journal. | Back
Publisher: New York, N.Y. : Czechoslovak Society of Arts and
Sciences, 1989-
Description: 4 v. ; 23 cm.
Vol. 8, no. 1/2 (summer/winter 1989)-
Ceased with v. 11, no. 2, published in 1993.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP C988 A543

Copy Number: 1

================================================================================

Title: Perspectives : review of Central European affairs / | Back
Institute of International Relations.
Publisher: Prague : The Institute, 1993-
Description: v. ; 25 cm.
93/1-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP P46806 A1 P899

Copy Number: 1

Notes: Current issues in Periodicals Room

Library Has: [no.] 2 (1993/1994:)
[no.] 4-5 (1994/1995:winter - 1995:summer)
[no.] 6-7 (1996)
no.8-9(1997:Summer-Winter)
no.10-11(1998:Summer-Winter)
no.12-13(1999:Summer-Winter)
no.14(2000):Summer)

================================================================================

Title: RFE/RL research report : weekly analyses from the RFE/RL | Back
Research Institute.
Publisher: Munich, Germany ; New York, N.Y. : Radio Free Europe/Radio
Liberty, Inc., c1992-
Description: v. ; 28 cm.
Vol. 1, no. 1 (3 Jan. 1992)-vol.3, no. 33 (26 Aug. 1994)

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP R1058 F104

Copy Number: 1

Library Has: v. 1 - v. 2 (1992 - 1993)
v. 3, no. 1-17 (1994: - )
v. 3, no. 19-33 (1994: - )

================================================================================

Title: Transition. | Back
Publisher: Prague : Open Media Research Institute, 1995-
Description: v. : ill. ; 30 cm.
Vol. 1, no. 1 (30 Jan. 1995)-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP T773 A1 P899

Copy Number: 1

Notes: Current issues in Periodicals Room

Library Has: v. 1 - v. 3 (1995 - 1997:Apr. 4)
v. 4 - v. 5 (1997:June - 1998:Dec.)
v.6:no.1-3(1999:Jan.-Mar)

================================================================================

Title: Slavica Slovaca. | Back
Publisher: [Bratislava] Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied.
Description: v. 24 cm.
roc. 1- 1966-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP S6317 S634

Copy Number: 1

Library Has: roc. 2 (1967)
roc. 6 - roc. 23 (1971/1972 - 1987/1988)
roc. 24 - roc. 32 (1989 - 1997)

================================================================================

Title: Slovak review. | Back
Publisher: Bratislava : Slovak Akademic Press, 1992-
Description: v. ; 25 cm.
Vol. 1, no. 1-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP S6329 R4359

Copy Number: 1

Library Has: v. 1 - v. 7 (1992 - 1998)
v.8:no.1-2(1999)
v.9:no.1(2000)

================================================================================

Title: Acta biologica. | Back
Publisher: Szeged : [Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi
Kara], 1955-1999.
Description: 43 v. : ill. ; 25 cm.
Nova ser., tomus 1, fasc. 1-4 (1955)-nova ser., tomus 43,
fasc. 1-4 (1999).
Series: 1955: Acta Universitatis Szegediensis. Pars biologica
scientiarum naturalium
1956- : Acta Universitatis Szegediensis,
Acta Universitatis Szegediensis. Pars biologica
scientiarum naturalium.
Acta Universitatis Szegediensis.
Internet Links: Tables of contents.
http://ttkde4.sci.u-szeged.hu/ABS/

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP S9982 AB

Copy Number: 1

Library Has: Tom. 1 - Tom. 33 ((year))
Tom. 34 - Tom. 43 (1988 - 1999)

Supplements: Tom. 43, no. 1 (1998)

================================================================================

Title: The Hungarian observer. | Back
Publisher: Budapest : N. Siklósi, 1988-
Description: v. : ill. ; 28 cm.
Vol. 1, no. 1-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP H9362 O143

Copy Number: 1

Library Has: v. 1, no. 1 (1988)
v. 2, no. 1-8 (1989)
v. 2, no. 10-12 (1989)
v. 3, no. 2-12 (1990)
v. 4 (1991)
v. 5, no. 1-8 (1992)
v. 5, no. 9-12 (1992:)
v. 6 - v. 7 (1993 - 1994)
v. 8, no. 1-2 (1995:)
v. 8, no. 3-5 (1995)

================================================================================

Title: The Hungarian quarterly. | Back
Publisher: Budapest, Hungary : MTI, 1993-
Description: v. : ill. ; 24 cm.
Vol. 34, no. 129 (spring 1993)-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP H9365 Q13

Copy Number: 1

Notes: Current issues in Periodicals Room

Library Has: v. 34-40 (no. 129-156) (1993 - 1999)
v.41=no.157-159(2000:Spring-Autumn)

================================================================================

Title: Nyugat. | Back
Publisher: Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979-
Description: v. : ill. ; 26 cm.
1. évf., 1. sz. (jan. 1908)-34. évf., 8. sz. (aug. 1941).

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP N9999 A1 B9271

Copy Number: 1

Library Has: evf. 1 ((year) 1908)

================================================================================

Title: Statisztikai évkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. | Back
Publisher: Budapest : Hivatal, -1989.
Description: v. ; 29 cm.
-1989.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving
1912 copy1 Temporarily Shelved at Memorial Library Storage
Collection - Ask at Circulation Dsk

Call Number: HA1201 A52

Copy Number: 1

Library Has: (no.) 1-54 (1893 - 1946)
(year) 1949-1955
(year) 1960
(year) 1962
(year) 1964-1967
(year) 1970-1981
(year covered) 1985-1989

================================================================================

Title: Anuarul statistic al României. | Back
Publisher: Bucuresti : Directiunea Statisticei Generale, 1904-
Description: v. : ill., maps ; 23-28 cm.
1904-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: HA1641 A2

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1959-1988

Supplements: (year) 1960-1966
(year) 1968-1969
(year) 1973-1976
(year) 1981-1982

================================================================================

Title: Bibliografia Republicii Socialiste România: Articole din | Back
publicatii periodice si seriale.
Publisher: [Bucuresti?] Biblioteca Centrala de Stat a Republicii
Socialiste România.
Description: v. 21 cm.
v. 13, no. 16- Aug. 16/31 1965-

Location: Center For Research Libraries, Chicago

Call Number: Hd Cpy

Copy Number: 1

Library Has: B-39956 v. 25-34 1977-1986
(lacks: v. 25, no. 10; v. 26, no. 12; v. 26, no. 19;
v. 27, no. 21; v.28, no. 1-3, 21; v. 29, no. 21-22;
v. 30, no. 1-2, 9-11, 17-19; v. 31, no. 4; v. 32, no. 20;
v. 33, no. 8, 14-15, 17; v. 34, no. 6, 13-20)

______________________________

Location: Memorial Library East European Studies, Room 212

Call Number: AI19 R8 B8

Copy Number: 1

Library Has: anul 15, no. 7-8 (1967:)
anul 15, no. 9-24 (1967: - )
anul 16 (1968)
anul 19 - anul 20 (1971 - 1972)
anul 21, no. 1-3 (1973: - )
anul 21, no. 13 (1973:1/15)
anul 22, no. 22-24 (1973: - )
anul 23 - anul 26 (1975 - 1978)
anul 27, no. 1-17 (1979: - )
anul 27, no. 19-24 (1979: - )
anul 28 - anul 29 (1980 - 1981)
anul 30, no. 4-24 (1982: - )
anul 31, no. 1-11 (1983: - )
anul 31, no. 14-24 (1983: - )
anul 32, no. 1-2 (1984:)
anul 32, no. 4-12 (1984: - )
anul 32, no. 14-24 (1984: - )
anul 33 (1985)
anul 34, no. 1-3 (1986: - )
anul 34, no. 6 (1986::16/31)
anul 34, no. 8-19 (1986: - )
anul 34, no. 23 (1986::1/15)
anul 35, no. 1-7 (1987: - )
anul 35, no. 9-10 (1987:)
anul 35, no. 13-23 (1987: - )
anul 36, no. 1-3 (1988: - )
anul 36, no. 5-10 (1988: - )

================================================================================

Title: Bibliografia Republicii Socialiste România: Carti, albume, | Back
harti.
Publisher: [Bucuresti] Biblioteca Centrala de Stat a Republicii
Socialiste România.
Description: v. 21 cm.
Anul 17, 1 (1-15 Jan. 1968)-anul 38, 24 (16-31 Dec. 1989).

Location: Memorial Library East European Studies, Room 212

Call Number: Z2923 B82

Copy Number: 1

Library Has: anul 17 - anul 35 (1968 - 1986)
anul 36, nr. 1-8 (1987: - )
anul 36, nr. 10-24 (1987: - )
anul 37 (1988)
anul 38, nr. 1-15 (1989: - )
anul 38, nr. 17-24 (1989: - )
anul 47, nr. 1-24 (1998)

================================================================================

Title: Criterion. | Back
Publisher: [Bucharest] : Anastaticã, [1990].
Description: 1 v. : ill. ; 49 cm.
Anul 1, nr. 1 (15 Oct. 1934)-anul 2, nr. 6-7 (Ian.-Feb.
1935).

Location: Memorial Library North Stacks Flat Shelving

Call Number: AS345 A1 C74

Copy Number: 1

Library Has: anul 1 (nr. 1-5) (1934: - )
anul 2 (nr. 6-7) (1935:)

================================================================================

Title: Ethnologica. | Back
Publisher: Bucuresti [Association d'histoire comparative des
institutions et du droit de la République socialiste
Roumanie]
Description: v. ill. 24 cm.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: GN301 E76

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1978
(year) 1979
(year) 1982-1983

================================================================================

Title: Memoriile sectiilor stiintifice / Academia Republicii | Back
Socialiste România.
Publisher: Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste
România,
Description: v. : ill. ; 24 cm.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: Q69 M45

Copy Number: 1

Library Has: ser.4:v. 1 - ser.4:v. 3 (1977 - 1980)
ser.4:v. 4, nr. 1-3 (1981)
ser.4:v. 5, nr. 1 (1982)
ser.4:v. 6, nr. 2-3 (1983)
ser.4:v. 7, nr. 1-2 (1984)
ser.4:v. 8, nr. 1-2 (1985)
ser.4:v. 9, nr. 1 (1986)
ser.4:v. 10, nr. 1 (1987)
ser.4:v. 11, nr. 1 (1988)
ser.4:v. 12, nr. 1 (1989)
ser.4:v. 13, nr. 1 (1990)
ser.4:v. 14, nr. 1-2 (1991)
ser.4:v. 15, nr. 1 (1992)
ser.4:v. 16, nr. 1 (1993)

================================================================================

Author: Academia Republicii Populare Romîne. | Back
Title: Analele Academiei Republicii Populare Romîne.
Publisher: [Bucuresti] Academia Republicii Populare Romîne.
Description: 14 v. 24 cm.
v. 1-14; 1950/51-1964.

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP A164 R426 A

Copy Number: 1

Notes: Anexa accompanies some volumes

Library Has: v. 1 - v. 14 (1950/1951 - 1964)

================================================================================

Author: Academia Republicii Socialiste România. | Back
Title: Analele Academiei Republicii Socialiste România.
Publisher: Bucuresti, Academiei Republicii Socialiste România.
Description: 24 cm.
v. 15- 1965-

Location: Memorial Library Stacks Regular Size Shelving

Call Number: AP A164 R426 A

Copy Number: 1

Library Has: v. 15 - v. 36 (anul 99-120) (1965 - 1986)

Supplements: v. 16 (1966)

================================================================================

Title: Narodnoe khoziaistvo Moldavskoi SSR / Statisticheskoe | Back
upravlenie Moldavskoi SSR.
Publisher: Kishinev : Gos. statisticheskoe izd-vo, 1957-1989.
Description: 32 v. ; 22 cm.
1957-1988.

Location: Memorial Library East European Studies, Room 212

Call Number: HA1448 M57 N3

Copy Number: 1

Library Has: (year) 1957
(year) 1959
(year) 1962
(year) 1964
(year) 1969
(year) 1972
(year) 1977
(year) 1980-1984
(year) 1985-1986